12 PRO MAX - 128G 256G 512G

27,700,000 vnđ

 

UPDATES 9h 10/05/2021

Hàng có sẵn . Alo em giao liền lun ạ

12 PRO MAX 6.7" hàng Mỹ LL/A 1 sim

 

- 12 Pro Max 128G GRAPHITE : 27.700

- 12 Pro Max 128G SILVER : 27.700

- 12 Pro Max 128G BLUE : 27.700

- 12 Pro Max 128G GOLD : 27.700

- 12 Pro Max 256G GRAPHITE : 29.800

- 12 Pro Max 256G SILVER : 29.800

- 12 Pro Max 256G BLUE : 29.800

- 12 Pro Max 256G GOLD : 29.800

- 12 Pro Max 512G GRAPHITE : 35.000

- 12 Pro Max 512G SILVER : 35.000

- 12 Pro Max 512G BLUE : 35.000

- 12 Pro Max 512G GOLD : 35.000

 

BẢO HÀNH 1 NĂM . TẶNG CƯỜNG LỰC XỊN & SILICONE

-------------

12 PRO MAX 6.7" hàng Hongkong ZA/A 2 sim 

 

- 12 Pro Max 128G BLUE : 30.500
- 12 Pro Max 256G GRAPHITE : 33.000
- 12 Pro Max 256G SILVER : 33.000
- 12 Pro Max 256G BLUE : 33.000
- 12 Pro Max 256G GOLD : 33.000

BẢO HÀNH 1 NĂM . TẶNG CƯỜNG LỰC XỊN & SILICONE