12 PRO MAX - 128G 256G 512G

30,000,000 vnđ

 

UPDATES 9h 06/02/2021

Hàng có sẵn . Alo em giao liền lun ạ

12 PRO MAX 6.7" hàng Mỹ LL/A 1 sim

 

- 12 Pro Max 128G GRAPHITE : 30.000

- 12 Pro Max 128G SILVER : 30.000

- 12 Pro Max 128G BLUE : 30.000

- 12 Pro Max 128G GOLD : 30.500

- 12 Pro Max 256G GRAPHITE : 32.000

- 12 Pro Max 256G SILVER : 32.000

- 12 Pro Max 256G BLUE : 32.000

- 12 Pro Max 256G GOLD : 32.500

- 12 Pro Max 512G GRAPHITE : 36.000

- 12 Pro Max 512G SILVER : 36.500

- 12 Pro Max 512G BLUE : 36.500

- 12 Pro Max 512G GOLD : 37.500

 

BẢO HÀNH 1 NĂM . TẶNG CƯỜNG LỰC XỊN & SILICONE

-------------

12 PRO MAX 6.7" hàng Hongkong ZA/A 2 sim 

 

- 12 Pro Max 128G GRAPHITE : 30.500

- 12 Pro Max 128G SILVER : 30.500

- 12 Pro Max 128G BLUE : 30.500

- 12 Pro Max 128G GOLD : 30.500

- 12 Pro Max 256G GRAPHITE : CHAY HANG

- 12 Pro Max 256G SILVER : 33.000

- 12 Pro Max 256G BLUE : 33.000

- 12 Pro Max 256G GOLD : 33.000

- 12 Pro Max 512G BLUE : 

- 12 Pro Max 512G GOLD : 38.000

BẢO HÀNH 1 NĂM . TẶNG CƯỜNG LỰC XỊN & SILICONE