Serie 5 - 40mm 44mm

9,800,000 vnđ

 
UPDATES 22/09/2020

BẢO HÀNH 1 NĂM

Apple Watch Serie 5 bản Nhôm ( GPS ) - hàng Mỹ mới 100%

Size 40mm Gold dây cao su hồng (Sport) MWV72 : 10.000.000
Size 40mm Gray dây cao su đen (Sport ) MWV82 : 9.800.000
Size 40mm Silver dây cao su trắng (Sport ) MWV62 : 10.300.000
Size 40mm Gray dây cao su xanh (Sport ) : 11.500.000

Size 44mm Gray dây cao su đen (Sport ) MWVF2 : 10.500.000
Size 44mm Gold dây cao su hồng (Sport) MWVE2 : 10.500.000
Size 44mm Silver dây cao su trắng (Sport ) MWV62 : 9.900.000
Size 44mm Gray dây cao su xanh (Sport ) : 12.5000.000

Apple Watch Serie 5 bản Nhôm ( GPS + LTE ) - mới 100%
( Hàng Mỹ LL/A không xài esim được , hàng ZA - JA - XA xài được esim )


Size 40mm Silver dây cao su trắng (Sport ) : 10.800.000 ( hàng Mỹ )
Size 44mm Gold dây cao su hồng (Sport) MWW02 : 11.000.000 ( hàng Mỹ )
Size 44mm Gray dây cao su đen (Sport ) MWW12 : 11.000.000 ( hàng Mỹ )


Apple Watch Serie 5 bản Thép ( GPS + LTE ) mới 100%
( Hàng Mỹ LL/A không xài esim được , hàng ZA - JA - XA xài được esim )


Size 40mm thép Silver dây thép Silver Milanese : 18.000.000 ( hàng Mỹ )
Size 44mm thép Gold dây cao su : 15.000.000 ( hàng Mỹ )
Size 44mm thép Gray dây thép Gray Milanese : 17.700.000 ( hàng Mỹ )

Size 40mm thép Gold dây thép Gold Milanese : 18.900.000 ( hàng ZA - JA - XA xài được esim )
Size 40mm thép Silver dây thép Silver Milanese : 18.900.000 ( hàng ZA - JA - XA xài được esim )

Size 44mm thép Gold dây cao su : 18.700.000 ( hàng ZA - JA - XA xài được esim )
Size 44mm thép Silver dây cao su : 18.700.000 ( hàng ZA - JA - XA xài được esim )

Size 44mm thép Gold dây thép Gold Milanese : 19.900.000 ( hàng ZA - JA - XA xài được esim )
Size 44mm thép Silver dây thép Silver Milanese : 19.700.000 ( hàng ZA - JA - XA xài được esim )
Size 44mm thép Gray dây thép Gray Milanese : 19.500.000 ( hàng ZA - JA - XA xài được esim )