USB-C to VGA Multiport Adapter

1,400,000 vnđ

 

Cáp USB-C to VGA Multiport Adapter

Hàng chính hãng Apple 100%, bảo hành 6 tháng

Dùng cho New Macbook Retina 12" gồm 1 cổng VGA, 1 cổng USB 3.1 và 1 cổng USB-C

cho phép bạn vừa kết nối cổng VGA mà vẫn có thể sử dụng sạc và cổng USB 3.1

http://store.storeimages.cdn-apple.com/4662/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/aos/published/images/M/J1/MJ1L2/MJ1L2?wid=400&hei=400&fmt=jpeg&qlt=95&op_sharpen=0&resMode=bicub&op_usm=0.5,0.5,0,0&iccEmbed=0&layer=comp&.v=1425927319702
http://store.storeimages.cdn-apple.com/4662/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/aos/published/images/M/J1/MJ1L2/MJ1L2_AV1?wid=400&hei=400&fmt=jpeg&qlt=95&op_sharpen=0&resMode=bicub&op_usm=0.5,0.5,0,0&iccEmbed=0&layer=comp&.v=1425923493038
http://store.storeimages.cdn-apple.com/4662/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/aos/published/images/M/J1/MJ1L2/MJ1L2_AV2?wid=400&hei=400&fmt=jpeg&qlt=95&op_sharpen=0&resMode=bicub&op_usm=0.5,0.5,0,0&iccEmbed=0&layer=comp&.v=1425925135889